Ondergrondse afvalcontainers

In totaal komen er 550 ondergrondse afvalcontainers voor huishoudelijk restafval in de binnenstad van Leiden en de wijken eromheen. Voor de binnenstad betekent dit geen vuilniszakken meer op straat en daarmee ook het meeste zwerfvuil en de meeuwenoverlast. Het is een complexe operatie die zorgvuldig moet worden uitgevoerd. Momenteel wacht een klein aantal huishoudens nog op pasjes. Omdat iedere melding individueel wordt gecontroleerd en moet worden gekoppeld aan een database en een containerpas, betekent dit veel handmatig werk. Daarom kan het even duren voordat u het pasje binnen hebt. Er is extra mankracht ingeschakeld om alle passen zo snel mogelijk bij iedereen in de bus te hebben.

Waar komen de ondergrondse containers?

Klik op onderstaande kaarten om door te gaan naar de locaties binnen de singels en buiten de singels.

Naar de locaties binnen de Singels
locaties ondergrondse containers binnenstad
Naar de locaties buiten de Singels
locaties ondergrondse containers overige wijken

Planning

De Leidse ondergrondse container

In het 2e kwartaal van 2017 worden de resterende ondergrondse containers in De Waard geplaatst en in gebruik genomen. Aansluitend vervangen wij de bovengrondse wijkcontainers in de Zeeheldenbuurt.

In het 2e en 4e kwartaal van 2017 worden de resterende ondergrondse containers in De Kooi geplaatst. Aansluitend vervangen wij de bovengrondse wijkcontainers in de Kooi.

Wanneer de herstructurering van De Kooi compleet is, kunnen alle ondergrondse containers in gebruik worden genomen.

Veelgestelde vragen

Veelgestelde vragen

De meest voorkomende vragen leest u in de FAQ.
Selecteer in onderstaande lijst het onderwerp van uw vraag:

Nieuwsarchief

Oude nieuwsartikelen vindt u in het archief.  

Archeologisch project "Oud Vuil"

De exacte ontstaansgeschiedenis van Leiden is nog altijd in nevelen gehuld. Het plaatsen van de ondergrondse containers binnen de singels is dan ook een unieke kans om op de locaties waar de containers komen, archeologisch te onderzoeken. Door dit onderzoek hopen we een beter begrip te krijgen van het ontstaan en de groei van Leiden. Kansen voor archeologisch onderzoek in de binnenstad zijn er tot op heden weinig tot niet geweest, omdat de binnenstad zeer dicht bebouwd is.

Als u op de onderstaande kaart klikt, opent een interactieve kaart met daarop de 26 voorlopige locaties waar er archeologisch onderzoek gedaan zal worden. De vuilniszakicoontjes geven deze voorlopige locaties aan en door op een icoontje te klikken, kunt u meer informatie vinden over wat er mogelijk in de grond gevonden kan worden.

Afbeelding archeologische kaart Oud Vuil

Voorbereiding, plaatsen, gebruik en handhaving ondergrondse containers

Klik op onderstaande plaatjes voor filmpjes over de voorbereiding van het plaatsen van ondergrondse containers, het gebruik en handhaving.

Voorbereiding ondergrondse containers
Voorbereiding ondergrondse containers
Plaatsen en gebruiken ondergrondse containers
Plaatsen en gebruiken ondergrondse containers
Handhaving ondergrondse containers
Handhaving ondergrondse containers
 

Hoe werken de ondergrondse containers?

De ondergrondse containers werken alleen met een containerpas. Zo spoedig mogelijk nadat de containers in uw buurt zijn geplaatst en getest ontvangt u de containerpas thuis met de handleiding (pdf, 199 kB). U kunt ook de Engelse user guide (pdf, 228 kB) downloaden. In de brief die u ontvangt, staat vermeld welke containers u met de pas kunt openen en vanaf welke datum u ze kunt gebruiken.

Ondergrondse containers in drie stappen
Bent u uw containerpas kwijt?

Bent u de containerpas kwijt, dan kunt u dit melden via het aanmeldingsformulier containerpas. Een nieuwe containerpas kost € 10,--. Uw oude pas wordt geblokkeerd en u krijgt binnen 5 werkdagen een nieuwe thuisgestuurd.

Is uw containerpas defect?

Als uw pas defect is met zichtbare schade door onzorgvuldig gebruik (bijvoorbeeld gaatje in geboord, gescheurd, geknakt, etc.) dan bedragen de kosten voor een nieuwe containerpas € 10,--. Via het aanmeldingsformulier containerpas kunt u een nieuwe containerpas aanvragen. 

Werkt uw pas niet, maar is deze wel heel en in goede staat, dan kunt u langskomen bij balie 8 op het Stadsbouwhuis, Langegracht 72, openingstijden maandag tot vrijdag van 08.30 - 17.00 uur. Uw pas wordt dan getest. Als blijkt dat uw pas door onbekende oorzaak defect is dan krijgt u gratis een nieuwe pas.  

Wilt u met uw containerpas een andere container kunnen openen?

Wilt u met uw containerpas een andere container kunnen openen dan de twee containers die het dichtst in uw buurt zijn, dan moet uw pas hiervoor eerst geschikt worden gemaakt. Vul het aanmeldingsformulier containerpas in en geef bij "ruimte voor opmerkingen" aan welk containernummer op welke locatie u zou willen gebruiken.

Melding openbare ruimte

Overvolle prullenbakken, huisvuil niet opgehaald? Meld dit via het online-formulier.

Gemeente aansprakelijk?

Is er schade en houdt u de gemeente hiervoor aansprakelijk? Meldt dit via het schademeldingsformulier.

Containerpas particulieren

Geen containerpas ontvangen? Is hij kwijt/stuk of wilt u een andere container kunnen openen? Doe uw aanvraag of verzoek via: leiden.nl/containerpas. In de handleiding (PDF, 199Kb) leest u meer over de container en de pas.

Vragen?

Heeft u een vraag, idee, klacht of melding? Neem dan gerust contact met ons op.