Leidse Binnenstad Index: graadmeter binnenstad economie

De Leidse Binnenstad Index meet het economisch klimaat van de binnenstad van Leiden. De index omvat 28 indicatoren die - verdeeld in 5 thema’s – geïntegreerd zijn in uiteindelijk één indexcijfer. De index heeft in het ijkjaar 2008 de waarde 100. Wanneer de index hoger is dan 100, staat de Leidse binnenstadeconomie er beter voor dan in het ijkjaar.
De Leidse Binnenstad Index 2016 staat op 115. In 2013, toen de index de eerste keer werd uitgebracht, stond deze op 106, een jaar later op 109 en in 2015 op 110. De vijf thema’s (Stadskwaliteit, Verdienvermogen, Bereikbaarheid, Vestigingsklimaat en Arbeidsmarkt) hebben ook een eigen index. Daarmee valt goed af te lezen hoe de ontwikkeling op het thema verloopt. Op alle thema’s is de index het afgelopen jaar gestegen.
De 28 indicatoren geven een veelzijdig beeld van de stand van zaken. Natuurlijk toont de totale index hoeveel beter het gaat (of niet), maar de werkelijke betekenis van de index zit in de indicatoren: wat is het beeld dat wordt opgeroepen? Waar gaat het goed, waar beter, waar blijft het achter? En belangrijker nog: wie moet daar wat aan doen?
De Leidse Binnenstad Index geeft geen verdere uitleg over wat de cijfers betekenen voor de stad. Iedereen is vrij om de cijfers interpreteren. Hiermee leveren wij een zo groot mogelijke bijdrage aan transparantie, aan publiek debat en aan het mobiliseren van de noodzakelijke betrokkenheid van velen in het verbeteren van de Leidse binnenstadeconomie.

Klik hier voor de Leidse Binnenstad Index van 2016.  

De vijf thema’s

 

De Leidse Binnenstad Index van 2015

In de Leidse Binnenstad Index van 2015 (pdf 700 kb)  is de uitwerking en verantwoording van de vijf thema’s opgenomen. Per thema geven we aan welk aspect wordt belicht. Ook worden de afzonderlijke indicatoren die het thema vormen toegelicht. Per indicator geven we aan op welke absolute cijfers deze betrekking heeft, welk ijkjaar en welke bron is gebruikt.

Bij het samenstellen van de Leidse Binnenstad Index zijn methodologische keuzes gemaakt. We zetten de antwoorden die we hebben gegeven op de methodische vragen in de verantwoording op een rijtje. Wij verwachten dat deze transparantie de waardering voor de Leidse Binnenstad Index groter zal maken.

Passantentelling

De gemeente Leiden maakt in de binnenstad gebruik van een passantentelsysteem van het bedrijf Citytraffic. We tellen hoeveel bezoekers de binnenstad krijgt. Met deze kennis kunnen we de kwaliteit en de beleving van de binnenstad verbeteren. Er zijn 13 locaties met een telpunt.

We maken gebruik van een systeem waarbij een telpunt (een ‘sensor’) het wifisignaal van een smartphone herkent. Bijna iedereen heeft tegenwoordig een smartphone, waardoor de telling heel nauwkeurig is. Dit is nauwkeuriger dan mensenwerk. Het is met dit systeem niet mogelijk om toegang te krijgen tot uw smartphone of uw identiteit.

De gemeente Leiden en Citytraffic zorgen ervoor dat de Wet bescherming persoonsgegevens goed wordt nageleefd. Uw privacy en die van andere bezoekers van de binnenstad vinden wij heel belangrijk. De tellingen worden samengevoegd en per half uur nauwkeurig gerapporteerd. Er zijn bij de gemeente Leiden en bij Citytraffic geen persoonsgebonden of privacygevoelige gegevens bekend. En de gegevens zijn niet herleidbaar of identificeerbaar. Wilt u meer weten over hoe er wordt omgegaan met uw privacy? Kijk dan op citytraffic.nl/site/page/privacy.

De gemeente Leiden en Citytraffic geven iedereen de mogelijkheid om zijn MAC-adressen van mobiele apparaten op de website van Citytraffic aan te melden voor een opt-out register. Hierna worden deze MAC-adressen niet langer geteld en meegenomen in de onderzoeken.

Op het kaartje is weergegeven waar de telpunten in de Leidse binnenstad zijn geplaatst.

Afbeelding telpunten binnenstad citytraffic

Op citytraffic.nl/site/locaties wordt een overzicht gegeven van de gemeenten waar Citytraffic passanten telt.


Bekijk ook berichten in het nieuwsoverzicht

Volg ons via

twitter
linkedin
flickr