Home /Over de stad /Onderwijs / Onderwijsvernieuwing

Onderwijsvernieuwing

Logo van project onderwijs innovatie

Leiden als Kennisstad investeert in goed onderwijs. Daarom innoveert de gemeente Leiden het onderwijs door partners te verbinden, samen te vernieuwen en te verdiepen. Hiervoor stelt de gemeente jaarlijks een innovatiesubsidie beschikbaar. 

Iedereen die een plan voor onderwijsvernieuwing heeft kan een aanvraag doen. Alles is goed - kleine en grote aanvragen - als het maar innoverend is en minimaal twee onderwijspartners samenwerken.

Hoe werkt het?

Heb je een innovatief idee waarmee we het Leidse onderwijs toekomstbestendig maken, dien dan een voorstel in via dit aanvraagformulier. Hierop vind je ook de criteria/spelregels'. Indienen kan vanaf 25 oktober 2017.

In het filmpje zie je hoe het werkt. De deadline voor het indienen is 1 maart 2018.

Inspiratie opdoen?

In 2017 kwamen in totaal 45 plannen van onderwijsprofessionals binnen. In totaal zijn nu 25 van de 45 innovatieplannen gefinancierd. Daarvan worden 20 projecten daadwerkelijk uit het innovatiebudget ge(co)financierd. In het onderstaande overzicht staan de projecten van het schooljaar 2016-2017, inclusief de organisaties. Of klik door naar een uitgebreide beschrijving van deze 20 projecten

Op woensdag 24 januari vanaf 16.00 uur is de Onderwijsinnovatiemarkt in de Burgerzaal van het stadhuis. Maak hier kennis met de mensen die al werken aan onderwijsvernieuwing en/of laat je inspireren voor de volgende subsidieronde. Vooraf graag aanmelden.

Contact

Heb je vragen of wil je alvast eens sparren over je idee? Neem contact met ons op! Je kunt bellen of mailen naar Jessica Hilhorst, beleidsmedewerker onderwijsvernieuwing, telefoonnummer: 071-516 7528.

Overzicht plannen vanuit subsidie onderwijsinnovatie 2017 (toegekend)

Naam project Organisaties
Bewustzijn en Cybersecurity Mytylschool De Thermiek en VMBO Boerhaavelaan
Big History Vlietlandcollege en Visser ’t Hooft Lyceum
Communities of Practice ID College/ROC Leiden en ICLON
Eet-ik-et Technolab Leiden en SCOL
Geldstromen Lucas van Leyden, Marije van den Berg, Stichting Ouders & Onderwijs, Honours College Universiteit Leiden
Geluk op 13 ID College en Hogeschool Leiden
Gluren bij de buren De Leidse Aanpak, aantal peuter(speelzaal)groepen in de Professoren/Burgemeesterswijk, Josephschool, Lorentzschool en Joppenzschool
Leren innoveren in het (V)HL innovatie Lab Hogeschool Leiden en SCOL
Leren Programmeren/ Code Combat PROOLeiden, Haanstra Basisschool
Professionele Leergemeenschap Wereldburgerschap Hogeschool Leiden, SCOL, PROO Leiden
Rekenen op risico’s Stichting Technolab Leiden, SG Leonardo Da Vinci en Museum Boerhaave
Samen opleiden MBO-HBO HogeschoolLeiden (2egraads lerarenopleiding GW/OK) en ID College/ROC Leiden Hogeschool Leiden (2egraads lerarenopleiding GW/OK) en ID College/ROC Leiden
Schakeljaar Havo-Vmbo Bonaventuracollege Mariënpoelstraat en ID College/ROC Leiden
TedxYouth Stedelijk Gymnasium Leiden en Bonaventura College
Verborgen Verleden Stichting Rijksmuseum van Oudheden, Da Vinci College Lammenschans en Wellantcollege Oegstgeest
Wereldwijs PROO Leiden, Hogeschool Leiden, SPL
Jonge Ouder Academie De Leidse Aanpak, Stichting Peuterspeelzaal, De Kinderhaven, Flowerkids, Smallsteps, JES Rijnland en Florekids.
Toekomst Taal BplusC, Technolab, PROO Leiden en Lucas van Leyden
Verbreden Bètasteunpunt ICLON, Hogeschool Leiden, Da Vinci College
VTS Cultuureducatie PROO Leiden, OBS De Meerpaal, OBS Lucas van Leyden, OBS Lorentz en de Stichting Cultuureducatiegroep Leiden