Stadsvogels

Gemeente Leiden afbeelding

Vogels maken een stad levendiger. Veel mensen genieten van de merels, roodborstjes en mezen die ze rond hun huis horen en zien. Maar met een aantal stadsvogels gaat het niet goed. Huismussen komen we steeds minder tegen en ook het aantal gierzwaluwen lijkt achteruit te gaan.

Stadsvogels zijn voor een groot deel afhankelijk van ons, de stadsbewoners. In de stad moeten zij hun eten kunnen vinden, een plek om te broeden en – ook niet onbelangrijk – een plek om te schuilen bij gevaar.

Met veranderingen aan huizen, tuinen en in het groen verdwijnen die mogelijkheden nogal eens. Maar als we rekening houden met de vogels, levert een verandering ook een verbetering voor hen op. Om dit te bereiken hebben we, op initiatief van Vogelbescherming Nederland, samen met veel partners in 2009 een Stadsvogelcampagne gehouden. Veel Leidenaren hebben hun steentje toen, en daarna, bijgedragen om Leiden vogelvriendelijker te maken. Meer informatie over de Stadsvogelcampagne: