Geveltuinen

Geveltuinen sieren de stad.

 

Voor een nog fleuriger binnenstad

Het centrum van Leiden is al heel aantrekkelijk, maar kan best nog meer groen gebruiken.

Een geveltuintje aanleggen

Geveltuintjes zijn vrij eenvoudig zonder al teveel kosten zelf aan te leggen. Haal een smalle rij stoeptegels weg voor de gevel, verrijk de grond met tuinaarde en plant bijvoorbeeld een paar mooie stokrozen.

Voorwaarden voor een geveltuin

  • Een geveltuin is een smal tuintje dat strak tegen de gevel van een huis aan ligt.
  • Een geveltuintje mag maximaal 45 centimeter breed zijn.
  • De doorgang van de straat moet gewaarborgd zijn. Er moet een begaanbare ruimte van minimaal 1,20 meter overblijven. Mensen met kinderwagens, rolstoelen en blinden moeten zonder hinder hun weg kunnen vinden.
  • Verkeer mag niet door het groen worden gehinderd, bijvoorbeeld door te hoge of te brede beplanting.
  • Bomen, boomwortels en kabels en leidingen mogen niet worden beschadigd.
  • Het groen moet worden aangelegd in de eigen woonomgeving. Het is de bedoeling dat u de straat voor de eigen woning opfleurt.
  • Parken en grote groenstructuren mogen niet worden veranderd.

Boekje Leiden buiten de perken

Leiden buiten de perken is een boekje in de serie 'Leiden lekker wild' over natuur in de stad. In dit deel staan tips en andere nuttige informatie over de aanleg en onderhoud van geveltuintjes. Het is gratis te verkrijgen (zolang de voorraad strekt) bij de balies van het stadhuis, Stadsbouwhuis en te downloaden.