Home /Over de stad /Natuur en Milieu / Hondenbeleid in Leiden

Hondenbeleid in Leiden

Nota Hondenbeleid, aanwijzing losloopgebieden voor honden

Op 15 augustus 2017 heeft het college van burgemeester en wethouders de nota Hondenbeleid Leiden vastgesteld. In deze nota is de inspraak verwerkt, die door insprekers is ingebracht op de eerste versie van de nota. Met dit besluit worden gebieden aangewezen waar honden mogen loslopen. Overal elders in Leiden geldt de plicht om honden aangelijnd te houden. Op kinderspeelplaatsen en enkele bijzondere gebieden geldt een volledig verbod voor honden, zelfs voor aangelijnde honden. In de hele gemeente (dus ook in de losloopgebieden) geldt de plicht om hondenpoep op te ruimen.

De nota Hondenbeleid (inspraak verwerkt) en het document ‘Beantwoording inspraakreacties’ zijn vanaf deze pagina te downloaden. In de nota Hondenbeleid staan kaartjes van de gebieden waar honden los mogen lopen.
Het volledige besluit van burgemeester en wethouders is te lezen in de Gemeenteberichten van 24 augustus 2017.

Bezwaar maken?

Tegen het besluit van B en W van 15 augustus 2017, waarmee losloopgebieden voor honden worden aangewezen, kan op grond van de Algemene wet bestuursrecht een bezwaarschrift worden ingediend. De termijn voor het indienen van een bezwaarschrift bedraagt zes weken en start op vrijdag 25 augustus en loopt tot en met donderdag 5 oktober 2017. Het bezwaarschrift moet worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, postbus 9100, 2300 PC  Leiden.
Digitaal indienen kan (met DigiD) via de webpagina www.leiden.nl/bezwaarschrift (tabblad Aanvragen).