Sportstimulering

Leiden wil haar inwoners stimuleren om te gaan sporten en bewegen. Ook stimuleert Leiden sportverenigingen om hun maatschappelijke rol in de stad te vergroten. Hiervoor stelt de gemeente de komende twee jaar een subsidie beschikbaar.

Iedereen – sportverenigingen, andere organisaties en inwoners – met een goed idee kan een aanvraag doen. Dus, heb je een goed idee waarmee we inwoners meer aan het sporten en bewegen krijgen of sterkere sportverenigingen? Dien dan een voorstel in. De gemeente Leiden helpt je graag om jouw idee te realiseren. De gemeente gaat hierbij uit van cofinanciering.  

Stand van zaken ronde 2

Op 1 oktober 2017 sloot de inzendtermijn voor de tweede ronde van de subsidieregeling Sportstimulering. Er zijn In ronde twee 23 plannen ingediend waarbij ruim €155.000 subsidie is aangevraagd. De ingestuurde plannen zijn heel divers. Zo zijn er bijvoorbeeld plannen voor sport- en spelbegeleiding in de speeltuin en op het schoolplein. Ook is er een aanvraag gedaan voor een programma van sportactiviteiten voor mensen met chronische pijnklachten en het organiseren van wandelvoetbal voor 55plussers. De plannen worden voorgelegd aan de adviescommissie. Zij kijken of ze aanvullende informatie nodig hebben en brengen vervolgens per aanvraag advies uit. Aanvragers krijgen uiterlijk voor 1 januari 2018 bericht of de subsidie wordt toegekend.

Hoe vraag je subsidie aan?

Op dit moment worden de aanvragen van ronde twee beoordeeld. Aanvragen voor ronde drie kunnen tot 1 april 2018 worden ingestuurd.  Download het aanvraagformulier en vul het in. Om het je makkelijker te maken hebben we gekozen voor een formulier dat eenvoudig in te vullen is. Vanaf 1 april 2018 maakt de gemeente een keuze uit de aanvragen.  In het najaar van 2018 is de laatste ronde gepland. 

Voorwaarden

Natuurlijk moet je voorstel wel aan een aantal voorwaarden voldoen om er subsidie voor te kunnen krijgen. De belangrijkste voorwaarden zijn:

  • Je plan omvat een vernieuwing van het sportaanbod in de stad.
  • Je plan is gericht op inwoners of sportverenigingen van Leiden.
  • Je plan is gericht op structureel meer bewegen/sporten van inwoners van Leiden of op het vergroten van de maatschappelijke functie van je vereniging. Je onderbouwt in je plan hoe dit bereikt wordt.
  • Je plan bevat een sluitende begroting. De gemeente gaat uit van cofinanciering en draagt maximaal 2/3 van de kosten bij.

Meer uitleg over de voorwaarden, beoordelingscriteria en rekenvoorbeelden vind je hier.

Contact

Heb je vragen over het formulier of over de spelregels? Zijn er andere dingen die je wilt weten voordat je aan de slag gaat met je idee? Neem dan contact op met Willemijn Pas, beleidsmedewerker sport. Willemijn is bereikbaar op telefoonnummer (071) 516 7175 of via e-mailadres w.pas@leiden.nl.

De subsidie is aangevraagd. En nu?

Een externe commissie adviseert de gemeente over de aanvragen. De gemeente maakt op basis van dit advies een keuze uit de aanvragen. Dat gebeurt binnen 13 weken. Aanvragers in ronde 2 krijgen voor 1 januari 2018 bericht of de subsidie wordt toegekend.

Als je jouw plan hebt ingediend, word je geïnformeerd over het vervolgtraject.