Home / Nieuwsitem

Ontwerp omgevingsvergunning Laan te Rhijnhof 4 - Brug

donderdag, 14 september 2017

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Leiden maakt bekend dat

met ingang van vrijdag 15 september 2017 de ontwerp omgevingsvergunning ‘Laan te Rhijnhof 4 – Brug”, NL.IMRO.0546.OV00110-0201 tezamen met de bijbehorende ruimtelijke onderbouwing voor een periode van zes weken ter inzage ligt.

Toelichting

De ontwerp omgevingsvergunning betreft de realisatie van een nieuwe brug op begraafplaats Rhijnhof. Tevens wordt de centrale vijver verruimd en met de naastgelegen watergang verbonden. Ten behoeve van de werkzaamheden zullen 44 bomen gekapt dienen te worden en van 1 boom is er het voornemen om deze te verplanten.

Ter inzage

Het ontwerpbesluit met bijbehorende stukken ligt vanaf vrijdag  15 september 2017 tot en met donderdag 26 oktober 2017 ter inzage. De stukken zijn digitaal raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl en in pdf op www.leiden.nl/uitgebreidewaboprocedures. Gedurende de inzagetermijn kunnen in het atrium van het Stadhuis en in het Stadsbouwhuis de papieren stukken worden ingezien.

Zienswijzen

Gedurende de inzagetermijn kan een ieder zijn of haar zienswijze op de ontwerp omgevingsvergunning indienen bij het college van B&W van de gemeente Leiden (ter attentie van het Cluster Stedelijke Ontwikkeling, Team Ruimtelijke Ontwikkeling, Postbus 9100, 2300 PC Leiden, o.v.v.

‘zienswijze omgevingsvergunning Laan te Rhijnhof 4 – Brug’. Digitaal indienen is mogelijk via www.leiden.nl/zienswijzeomgevingsvergunning. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze kunt u een afspraak maken via het secretariaat van het Team Ruimtelijke Ontwikkeling, telefoonnummer 14 071.

Meer informatie

Nadere informatie kunt u inwinnen bij het servicepunt Bouwen en Wonen, Langegracht 72, Leiden. Openingstijden en overige contactgegevens zijn te vinden via www.leiden.nl/contact. De gemeente Leiden is op werkdagen bereikbaar via telefoonnummer 14 071.


Plaats op: