Laatste nieuws

Nieuws over uw Persoonsgebonden budget

donderdag, 8 oktober 2015

Ontvangt u een Persoonsgebonden budget (Pgb) voor de Wmo,...


Meer én betere begeleiding schoolverlaters praktijk- en speciaal onderwijs

woensdag, 7 oktober 2015

Met het project “Sociale Innovatie” gaan diverse...


Stadsenquête 2015 online

dinsdag, 6 oktober 2015

De Leidse rapportage van de Stads- en Wijkenquête 2015...


Collegebesluiten gemeente Leiden

dinsdag, 6 oktober 2015

Gedeeltelijk vervangen oeverbeschoeiing Kanaalweg,...


Uitgelicht

Parkeerinfo

Parkeren in Leiden

Alles over parkeren en de uitbreiding betaald parkeren

Voor vragen over jeugdhulp

Jeugdhulp

Ik heb een vraag over jeugdhulp

Vragen WMO

Zorg en Ondersteuning

Ik heb een vraag over Zorg en Ondersteuning, welzijn of de WMO

Ondersteuning op weg naar een baan

Werk en Inkomen

Ik heb een vraag over Werk en Inkomen

Vlet

Ligplaatsen pleziervaartuigen

Op de wachtlijst? Er zijn weer plaatsen beschikbaar